Zespół Kancelarii

Strona główna

Zespół Kancelarii

Zespół Kancelarii

Kancelarię prawną tworzy zespół doświadczonych prawników: adwokatów i radców prawnych, którzy skutecznie reprezentują naszych klientów w sprawach prawnych, w tym i sprawach sądowych.


Joanna Janiak

Radca prawny

Joanna Janiak – radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na prawie oświatowym, prawie pracy oraz prawie cywilnym. W zakresie prawa oświatowego posiada szerokie doświadczenie w zakresie postępowania dyscyplinarnego nauczycieli zarówno w stosunku do nauczycieli, rodziców jak i dyrektorów szkół. Dodatkowo zajmuje się także szeroko pojętą pomocą prawną świadczoną na rzecz nauczycieli i dyrektorów we wszelkich sprawach związanych z zatrudnieniem w oparciu o Kartę Nauczyciela i Kodeks pracy. Nadto rozwiązuje problemy dyrektorów placówek, nauczycieli oraz rodziców związane z procesem nauki ucznia. Autorka artykułów publikowanych w czasopismach branżowych: Monitor Dyrektora Przedszkola i Monitor Dyrektora Szkoły. Jest również ekspertem na Portalu Oświatowym.

Biegle włada j. niemieckim i j. rosyjskim.

Kontakt do prawnika: joanna.janiak@prawnikpoznanski.pl

Joanna Jędrzejewska

Radca prawny | Współwłaściciel

Joanna Jędrzejewska – partner i współwłaściciel kancelarii, radca prawny pochodząca ze Szczecina, absolwentka Wydziału Prawa w Szczecinie, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W ramach pracy w kancelarii zajmuje się przede wszystkim szeroko pojętą organizacją struktury placówek oświatowych i problemami związanymi z ich funkcjonowaniem. Udziela porad prawnych w oparciu o przepisy o finansowaniu zadań oświatowych, prawa oświatowego i systemu oświaty. Pani Mecenas zajmuje się kwestiami związanymi z prawidłowością wykorzystania dotacji oświatowej i subwencji oświatowej, udziałem w postępowaniach kontrolnych w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej i sporami przed sądami administracyjnymi. Prowadzi również spory sądowe związane ze statusem nauczyciela jako pracownika. Jest również ekspertem na Portalu Oświatowym. Prowadzi także szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli w formie stacjonarnej oraz online. Jednocześnie zajmuje się sprawami dotyczącymi prawa rodzinnego m.in. władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, które z naszego doświadczenia często wpływają na funkcjonowanie ucznia w oświacie.

Kontakt : joanna.jedrzejewska@prawnikpoznanski.pl

Bartosz Kowalak

Radca prawny | Współwłaściciel

Bartosz Kowalak, radca prawny Poznań – partner kancelarii prawnej, od dziecka związany z Poznaniem, i tu wykonujący zawód radcy prawnego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, po zakończonej nauce uniwersyteckiej ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Autor wielu artykułów w prasie prawniczej, twórca i redaktor popularnego bloga prawniczego poświęconego odszkodowaniom: www.blogoodszkodowaniach.pl. W zakresie prawa oświatowego specjalizuje się w dotacjach oświatowych oraz pomocy prawnej udzielanej nauczycielom, rodzicom i uczniom.

Biegle włada j. angielskim i językiem rosyjskim. zna także język hiszpański.

Kontakt do radcy prawnego: bartosz.kowalak@prawnikpoznanski.pl

blog: www.blogoodszkodowaniach.pl

Anna Konrady

Adwokat

Anna Konrady – adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na prawie karnym, rodzinnym i prawie pracy. W zakresie prawa oświatowego specjalizuje się w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli reprezentując ich w postępowaniu wyjaśniającym przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym oraz w postępowaniu dyscyplinarnym przed Komisją Dyscyplinarną. Pani Mecenas zajmuje się również kwestiami związanymi z prawidłowością wykorzystania dotacji oświatowej i subwencji oświatowej, udziałem w postępowaniach kontrolnych w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej i sporami przed sądami administracyjnymi i wynikłymi z tego sprawami karnymi. Dodatkowo jej interesowania koncentrują się także w zakresie naruszenia dóbr osobistych oraz spraw karnych powiązanych z prawem oświatowym.

Biegle włada j. angielskim.

Kontakt: anna.konrady@prawnikpoznanski.pl

Michalina Koligot

Aplikant adwokacki

Michalina Koligot – aplikant adwokacki, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na prawie karnym, prawie rodzinnym, prawie odszkodowań, a także szeroko pojętym prawie oświatowym. W zakresie prawa oświatowego zajmuje się pomocą nauczycielom i dyrektorom we wszelkich sprawach związanych z zatrudnieniem w oparciu o Kartę Nauczyciela i Kodeks pracy. Nadto rozwiązuje problemy dyrektorów placówek, nauczycieli oraz rodziców związane z procesem nauki ucznia. Posiada także doświadczenie w zakresie postępowania dyscyplinarnego nauczycieli zarówno w stosunku do nauczycieli, rodziców jak i dyrektorów szkół.

Biegle włada językiem angielskim, zna także język niemiecki.

Kontakt: michalina.koligot@prawnikpoznanski.pl