Cennik

Strona główna

Cennik

Wynagrodzenie kancelarii za świadczoną pomoc prawną ustalane jest każdorazowo indywidualne. Wysokość wynagrodzenia zależna jest od przedmiotu pomocy prawnej oraz wymaganego nakładu pracy zespołu kancelarii.